MAAG

Začali jsme prodávat generátory značky MAAG koncem roku 2013. S naší letitou zkušeností s instalacemi generátorů jsme byli schopni najít tu nejlepší, zákaznicky nejpřátelštější konstrukci pro námi vyráběné, vlastní generátory. Jsme absolutně pyšní na dosažené cíle kvality našich běžných produktů. Byli jsme obzvláště ostražití ohledně průmyslového použití během testování, a dovolujeme si konstatovat, že tyto výrobky zvládají dokonce i velmi vysoké zátěžové skoky, bez toho, aniž by způsobovaly jakékoliv problémy motoru.

Věříme: znalosti, síla vůle, a tvrdohlavost dělat věci lepšími se může projevit v našich výrobcích a službách, a je to ten nejúspěšnější způsob jak se vymezit vůči naší konkurenci. Jeden z našich oblíbených, přepsaných citátů, je otištěn na naší vlajce: “Je společnost, která nechce změnit svět, hodna budoucnosti?

Naše filozofie

Naše společnost, Logsol Ltd. opečovává velké sny po dlouhou dobu. Ale sny jsou nejkrásnější, pokud jsme schopni je realizovat. Za hranice profilu společnosti, snažili jsme se vždy nejen o profesionalitu v našem odvětví, ale také konkurovat v daných tržních podmínkách s přidanou hodnotou. Neexistuje pro nás pouze cenová konkurence, ale zavázali jsme se dodávat vysokou kvalitu a osobní řešení, která jsou extrémně důležitá pro naše zákazníky ve stále se zvyšující tržní konkurenci. Předat našim zákazníkům ta nejmodernější řešení v kvalitě našich výrobků je prioritou, a my jsme pro ně dostupní téměř každý den v týdnu, aby se cítili, že jsou pro nás tím nejdůležitějším.

Po úspěších na domácí půdě nastal čas zkonsolidovat naši pozici na zahraničních trzích a vybudovat síť, která jak naplňuje potřeby okolních zemí, tak také uspokojuje nás. S výjimečnou hodnotou kvality sahající poza naše hranice, existuje vysoká poptávka. Rozhodnutí vedení bylo navštívit vedoucí společnosti v okolních zemích a vyjednávat s nimi osobně. Věříme v partnerství, kde obě strany jsou vyváženě reprezentovány, v dlouhodobé partnerství. Naší největší výhodou jsou řešení na míru, která vyplývají také z faktu, že se nijak nespecializujeme na masovou výrobu.