Servis

Vykonávame záručný aj pozáručný servis elektrogenerátorov zakúpených v našej firme.
Nevykonávame servis cudzích značiek a elektrogenerátorov zakúpených u iných predajcov.

Servis level 1

Štandardná záruka 2 roky na elektrogenerátory.
Pravidelný servis po 500 mth alebo 1x za 12 mesiacov – cena
servisného balíčka 550 € + doprava

Servis level 2

Predĺžená záruka 5 rokov na elektrogenerátory. Na základe servisnej zmluvy, ktorú s Vami uzavrieme, Vám zabezpečíme profesionálny záručný a pozáručný servis, pravidelnú údržbu podľa odporúčaného plánu výrobcu, opravy vrátane dodávok náhradných dielov a ekologickú likvidáciu prevádzkových náplní a spotrebného materiálu. Po fyzickom zastaraniu elektrogenerátorov navrhneme a zaistíme jeho odstránenie a ekologickú likvidáciu vrátane návrhu vhodnej náhrady.

V servisnom balíčku LEVEL 2 PLATINUM pri akejkoľvek poruche dostávate do 24 hod náhradné generátor po celú dobu opravy.

Zoznam servisných balíčkov a údržby

Balíček Silver Gold Platinum
servisná prehliadka – ročná
servisná prehliadka – polročná
servisná prehliadka – štrťročná
výmena prevádzkových náhradných dielov
hotline linka 24/7
pohotovostný servis do 24 hodín
pohotovostný servis do 12 hodín
mobilný záložný zdroj po dobu opravy

Servisná zmluva s mesačným poplatkom – balíček Silver – 120 € bez DPH / balíček Gold – 200 € bez DPH / balíček Platinum – 320 € bez DPH

 • kontrola chladiacej kvapaliny a doplnenie
 • kontrola silových káblov a prípojok
 • kontrola vzduchového filtra
 • kontrola stavu vlnovce potrubia výfuku
 • kontrola stavu nabitia štartovacie batérie
 • kontrola prevádzkyschopnosti nabíjačky akumulátora
 • prevedenie skúšobného štartu a zápis do prevádzkovej knihy
 • kontrola mazacie, palivové a chladiace sústavy
 • kontrola celkového stavu potrubia a armatúr chladiča, palivovej sústavy
 • kontrola elektrických káblov a prepojok elektrogenerátorov
 • kontrola systému filtrácie vzduchu a výfukového potrubia
 • vypustenie skondenzovanej vody z palivového filtra
 • kontrola chladiacej kvapaliny a doplnenie
 • kontrola silových káblov a prípojok
 • kontrola vzduchového filtra
 • kontrola stavu vlnovce potrubia výfuku
 • kontrola stavu nabitia štartovacie batérie
 • kontrola prevádzkyschopnosti nabíjačky akumulátorov
 • prevedenie skúšobného štartu a zápis do prevádzkovej knihy
 • výmena motorového oleja
 • výmena olejového filtra
 • výmena palivového filtra
 • kontrola stavu vetráku motora
 • kontrola výstupu, zavesenie a držiakov výfukového potrubia
 • čistenie agregáty
 • kontrola hlavného ističa agregáty
 • kontrola palivového systému
 • kontrola chladiacej kvapaliny (doplnenie)
 • kontrola silových káblov a prípojok
 • kontrola stavu vlnovce potrubia výfuku
 • kontrola stavu nabitia štartovacie batérie
 • kontrola prevádzkyschopnosti nabíjačky akumulátora
 • kontrola celkového stavu potrubia a armatúr chladiča, palivovej sústavy
 • kontrola elektrických káblov a prepojok elektrogenerátorov
 • vypustenie skondenzovanej vody z palivového filtra
 • prevedenie skúšobného štartu a zápis do prevádzkovej knihy

Naše značky